Aircombat je letecko modelárske odvetvie inšpirované leteckými súbojmi druhej a aj prvej svetovej vojny.Celé odvetvie zastrešuje nadnárodná organizácia  ACES International, pod ktorú patrí aj ACES Slovensko. ACES ako organizácia je samostatná a nezávislá na žiadnych iných odvetviach modelárstva, alebo modelárskeho  športu / napr.FAI /. Štruktúra ACES pozostáva z voleného predstavitela a jeho zástupcu- 1.IC /international contact/ a 2.IC. Jednotlivé národy sú zastúpené tiež volenými predstavitelmi. 1.NC /national contact/ a 2.NC.

Odkazy: ACES Pravidlá WW II  

              ACES Pravidlá WW II CZ

              ACES Pravidlá WW I       

                   Kalendár súťaží         

                Aircombat core /Výsledky/

Horúce novinky

WW I aircombat

... pre skutočných mužov !